De Boskabouter

De Boskabouter is gevestigd in het MFC de Eiken, deze staat middenin het dorp Tiendeveen. Deze peuterspeelgroep werkt nauw samen met de onderbouw van de basisschool dat ook is gevestigd in de Eiken. En dat is logisch, want de peuters en kleuters maken gezamenlijk gebruik van één ruimte. Ook spelen de peuters samen met de kleuters op het grote speelplein van de basisschool. Dit maakt de overstap voor uw peuter naar het basisonderwijs, als hij of zij vier jaar is, bijzonder klein.

Wanneer uw kind geplaatst wordt, komt de pedagogisch medewerker bij u op huisbezoek of jullie spreken af op de locatie, zodat zij u en uw kind al vast een beetje leert kennen en omgekeerd dat jullie de pedagogisch medewerker persoonlijk hebben ontmoet. We hopen dat dit bijdraagt aan een goede start.

Standaard mag uw kind twee keer per week komen spelen. Hoe een dagdeel eruit ziet en wat Spelerwijs u te bieden heeft, kunt u hieronder lezen.

Wat biedt Spelerwijs de Boskabouter

Iedere ochtend is er een vast dagritme, deze houvast is voor peuters belangrijk omdat hierdoor het wennen in de groep in een andere omgeving makkelijker verloopt. Tijdens alle dagdelen wordt er gewerkt met het programma Uk & Puk, de pedagogisch medewerker is opgeleid in Peutersprongen. Er wordt samengewerkt met vele (keten)partners. Natuurlijk bent u als ouder de belangrijkste contactpersoon om mee samen te werken. Er wordt ook samengewerkt met basisschool OBS Tiendeveen, de bibliotheek, het consultatiebureau en SWWH

GGD Rapport

De Boskabouter

Foto galerij

Kind inschrijven