Ouderportaal en ruilbeleid

Het ruilbeleid van Spelerwijs vindt u rechts bij de downloads.

Om communicatie tussen Spelerwijs en u als ouder(s)/verzorger(s) te optimaliseren, werken we met een ouderportaal. Hieraan is een app gekoppeld die u kunt downloaden op uw smartphone of ander device. Deze kunt u vinden in uw Play Store of Apple Store onder de naam: Kidsadmin Ouderportaal. Het gebruik van dit ouderportaal is gratis voor alle ouders die gebruik maken van opvang binnen Spelerwijs en is ontwikkeld om informatie te delen over de opvang van uw kinderen of om, in geval van kinder- of buitenschoolse opvang, bijvoorbeeld een dag(deel) te ruilen. In uw overeenkomst vindt u de pincode die u nodig heeft om de installatie van de app te kunnen voltooien.

U kunt via het ouderportaal veel zelf regelen/inzien, namelijk onder andere:

  • Het opvangrooster van uw kind zien
  • Uw kind afmelden (dit kan tot aanvangstijd via het ouderportaal)
  • In geval van kinderopvang of buitenschoolse opvang, kunt u extra opvang aanvragen of een ruiling aanvragen 
  • (Studiedagen aanvragen vereist een andere handeling dan ruilingen/extra opvang aanvragen. Hiernaast vindt u een handleiding.)
  • De activiteiten van uw kind zien (logboek), dit wordt veelal gebruikt tot wanneer het kind 1 jaar is
  • Berichten sturen naar de medewerkers van de kinderopvang
  • Foto’s van uw kind zien
  • Een wijziging in uw gegevens doorgeven (let op: ouder(s) en kind moeten apart gewijzigd worden)
  • Om inloggegevens te ontvangen, start u met ‘nieuw wachtwoord’ aanvragen

Download de handleiding van ons ouderportaal in het Nederlands of in het Engels.

Kidsadmin ouderportaal