Wij zijn Spelerwijs uit Hoogeveen!
Wij vinden aandacht voor uw kind heel belangrijk

Hoe werken wij?

Wij werken met gediplomeerde pedagogische medewerkers en vinden aandacht voor uw kind heel belangrijk. Daarom is er altijd voor ieder kind een mentor. Een mentor is het aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon voor de ouder en het kind vanaf de start van de opvang totdat de opvang stopt. Naast de pedagogisch medewerkers zijn er soms ook groepshulpen, vrijwilligers of stagiaires op de groepen. We bieden uw kind een veilige plek. Want vanuit een veilige basis kunnen kinderen zich het best ontwikkelen en zich voorbereiden op hun toekomst.

Uk & Puk

We werken op de peutergroepen, de kinderopvanggroep en bij de gastouderopvang met het programma Uk & Puk. Hierbij staat de ontwikkeling van ieder kind centraal. Bij de BSO is ons aanbod gericht op de wensen van kinderen en bieden wij uitdagende, afwisselende activiteiten aan. Hier mogen de kinderen aan deelnemen, maar dit hoeft natuurlijk niet. 

Wij vinden contact met u als ouder(s) belangrijk, evenals de veiligheid!

Onze deskundige pedagogisch medewerkers helpen uw kind waar nodig en begeleiden ze tijdens de opvang. Bij Spelerwijs wordt er vooral gespeeld. Spelen is spelenderwijs leren!

Veiligheid

U moet er als ouder op kunnen rekenen dat uw kind bij ons veilig is. Daarom stellen we hoge kwaliteitseisen aan onze locaties. De GGD komt de locaties jaarlijks onaangekondigd controleren op kwaliteit en veiligheid. Iedere locatie heeft zijn eigen GGD-rapport. U kunt dat inzien op deze website. We besteden daarnaast ook veel aandacht aan de inrichting van onze ruimten. Want uw kind verdient niet alleen een veilige, maar ook een uitdagende speelruimte met aantrekkelijk spelmateriaal.

Contacten met ouders

Wij streven in onze dienstverlening naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Of het nu gaat om de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen, de opleiding van onze pedagogisch medewerkers of het onderhoud en de hygiëne op onze locaties. Op al deze gebieden doen we ons uiterste best. Maar natuurlijk staan we altijd open voor aanvullingen en/of verbeteringen. Daarom luisteren we graag naar de mening van u als ouder. Op iedere locatie streven we naar een oudercommissie en vanuit deze commissies wordt de Centrale Ouderraad gevormd. Immers, alleen door met elkaar te spreken, weten we wat elkaars wensen zijn. We doen er alles aan om de samenwerking met de ouders optimaal te laten verlopen. Mocht er toch iets zijn waar u met de pedagogisch medewerker niet uitkomt, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling. 

Inschrijven

U kunt uw kind kosteloos inschrijven voor een van onze groepen. 

Kind inschrijven  Kosten berekenen