Opvangsoorten

Op verschillende locaties zijn er peuter-, kinderdag- en buitenschoolse opvanglocaties gevestigd. Wij werken op alle locaties van Spelerwijs met gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Daarnaast kunnen leerlingen van pedagogische opleidingen op al onze groepen stage lopen.