Wij zijn Spelerwijs uit Hoogeveen!
Wij bieden opvang aan voor kinderen

Wie zijn wij?

Wij zijn Spelerwijs uit Hoogeveen! Wij bieden kinderopvang in en rondom Hoogeveen aan:

  • Kinderopvang van 0 tot 4 jaar
  • Peuteropvang van 2,4 tot 4 jaar
  • BSO/VSO van 4 tot 12 jaar
  • Gastouderopvang van 0 tot 12 jaar

Op alle soorten opvang werken we met gediplomeerde pedagogisch medewerkers en met het programma Uk & Puk bereiden we de jongste kinderen spelenderwijs voor op het basisonderwijs!

Kinderopvang

Ook wel kinderdagverblijf of KDV genoemd, is 51 weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag en is er voor kinderen vanaf 10 weken oud. Op deze groepen wordt er gewerkt met het programma Uk & Puk en krijgen de peuters vanaf twee jaar een gericht aanbod net als op de peutergroepen.

Peuteropvang

Op de peutergroepen komen de meeste peuters twee gekoppelde dagdelen per week en is er een vast dagritme. We bieden ook plaats aan peuters die wat extra tijd en aandacht nodig hebben om zich te ontwikkelen. Deze kinderen met een VE-indicatie komen vier dagdelen per week.

BSO/VSO

Ook wel buitenschoolse opvang of naschoolse opvang genoemd, is 51 weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag en is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De BSO heeft een aanbod voor na schooltijd en tijdens schoolvakanties, de VSO heeft een aanbod vooraf aan de schooltijden en er is de mogelijkheid om bij ons te ontbijten. 

Pedagogisch beleidsplan

Hiernaast vindt u bij de downloads ons pedagogisch beleidsplan.

Inschrijven

U kunt uw kind kosteloos en vrijblijvend inschrijven voor een van onze groepen of met onze rekentool uw kosten berekenen.

Kind inschrijven  Kosten berekenen