Veel gestelde vragen

Mocht er voor u iets niet duidelijk zijn, dan kun u kijken in het overzicht van de veel gestelde vragen. Hier vindt u mogelijk een duidelijk antwoord op uw vraag. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u deze uiteraard stellen via administratie@spelerwijs-hoogeveen.nl.

Inschrijven en kosten

Nadat u uw zoon of dochter heeft aangemeld komt hij/zij op de wachtlijst te staan van de locatie (en dagdeelcombinaties) van uw keuze. Uw kind kan worden geplaatst, wanneer er ruimte komt op de groep(en) van uw keuze. Het is daarom aan te raden zo veel mogelijk dagdeelcombinaties aan te vinken op de aanmelding. Voor de peuteropvang geldt dat de peuter dan minimaal 2 jaar en 4 maanden moet zijn.

De plaatsingsprocedure is als volgt:

  • De planning wordt uitgevoerd op het centraal kantoor en voor de volgorde van plaatsing is de datum van het inschrijfformulier leidend (dit is niet uw belangstellingsformulier), wie het eerst zijn volledige inschrijfformulier heeft geretourneerd, is als eerste aan de beurt.
  • Wanneer uw kind geplaatst wordt, ontvangt u een overeenkomst en zal de leidster contact met u opnemen voor een kennismakingsgesprek.
  • Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u informatie over de groep en kunt u bijzonderheden over uw kind bespreken. In dit gesprek zullen ook afspraken gemaakt worden met betrekking op de wenperiode.
  • Voor BSO plaatsing, graag vroegtijdig aanvragen. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Ja, uw kind is WA verzekerd bij ons op de groep of tijdens uitstapjes tijdens de normale opvanguren.

Dit is per persoon verschillend en voor een indicatie kunt u gaan naar de rekentool.

Vakanties

De vakanties binnen Spelerwijs zijn afgestemd op de vakanties binnen het basisonderwijs in de gemeente Hoogeveen. Wanneer ze exact zijn leest u hier.