Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers. De bescherming van uw privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

In deze privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van u als ouder(s)/ verzorger(s) en van uw kind(eren) die gebruik maken van onze opvang. Hieronder vallen gegevens die online worden verzameld middels uw (online) inschrijving, het ouderportaal en via onze social media pagina’s. 
De volgende persoonsgegevens die we gebruiken zijn noodzakelijk om u van dienst te kunnen zijn:

- uw voor- en achternaam
- uw adresgegevens
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres
- uw IP-adres

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een dienst.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en andere hulpmiddelen (zoals pixels en scripts) in lijn met onze cookieverklaring en de relevante regelgeving om informatie over u te verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@spelerwijs-hoogeveen.nl Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Spelerwijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wil over de beveiliging van door Spelerwijs verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via administratie@spelerwijs-hoogeveen.nl

www.spelerwijs-hoogeveen.nl is een website van Spelerwijs. Spelerwijs is als volgt te bereiken:

Adres:
Stoekeplein 1a
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 52640582
Telefoon:
0528 23 11 14
E-mailadres:
administratie@spelerwijs-hoogeveen.nl

Wij behouden het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.