Kinderdagopvang

Ook wel kinderdagverblijf of KDV genoemd, is 51 weken per jaar geopend van maandag t/m vrijdag, en is er voor kinderen vanaf tien weken oud tot wanneer ze naar de basisschool gaan. Ook op deze groepen wordt er gewerkt met het programma Uk & Puk en krijgen de peuters vanaf twee jaar een gericht aanbod, net als op de peutergroepen.

Lees meer

4 resultaten

Opbrengstgericht werken

Tijdens het werken met jonge kinderen zijn pedagogisch medewerkers (on)bewust bezig met de ontwikkeling van de kinderen in hun groep. Elk kind heeft immers recht op een optimale ontwikkeling en de pedagogisch medewerker heeft daarin een belangrijke begeleidende en stimulerende taak. Om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten is het belangrijk om doelgericht en bewust aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft. Dit is de kern van opbrengstgericht werken. Het is vooral het opsporen en benutten van talenten van kinderen.

Filter & sorteer
Naam A tot Z
Naam Z tot A
Plaats
1
1
1
Wijk
1
Verwijder alle filter
4 resultaten tonen