Wij zijn Spelerwijs uit Hoogeveen!
U vindt vestigingen in en rondom Hoogeveen

Wat bieden wij?

U vindt vestigingen van Spelerwijs in en rondom Hoogeveen.  Daarnaast zijn er in IJhorst en Staphorst ook twee peuteropvanglocaties te vinden van Spelerwijs. Wij bieden peuteropvang, kinderdagopvang 0-4 jarigen, VSO & BSO en gastouderopvang.

Op alle groepen, van maximaal 16 of 24 kinderen groot, werken minimaal twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers. We werken samen met de bibliotheek, de SWWH, het basisonderwijs en de GGD, omdat dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind.

Uk & Puk

We werken met het educatieve totaalprogramma Uk & Puk. Dat is speciaal ontwikkeld voor baby´s en peuters en richt zich breed op hun ontwikkeling. Met dit programma krijgen de kinderen steeds zes weken lang woorden en activiteiten aangeboden over hetzelfde onderwerp. Het is bewezen dat dit effectief is voor hun ontwikkeling. Heel belangrijk daarbij is de taalontwikkeling. 

Voorschoolse educatie (VE)

Zowel op de kinderopvang als op de peuteropvang kunnen kinderen gebruik maken van een VE plaats. Dit betekent dat uw kind 8 uur per week extra (gesubsidieerd) naar de opvang komt dan kinderen zonder een VE plaats. Of uw kind daarvoor in aanmerking komt, hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld van het opleidingsniveau van u als ouders of van het advies van de jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau. Een aantal uren betaalt u zelf en een gedeelte van de kosten wordt door de gemeente van uw woonplaats gedragen.

Inschrijven

U kunt uw kind kosteloos inschrijven voor een van onze groepen. 

Kind inschrijven  Kosten berekenen