De Reestrakkertjes

De Reestrakkertjes is gevestigd in IJhorst in OBS de Iekmulder. Wanneer uw kind geplaatst wordt, heeft u een kennismakingsgesprek met één van de pedagogisch medewerkers. Dit kan thuis of op de Reestrakkertjes plaatsvinden. Vooraf kennismaken met elkaar heeft als voordeel dat het persoonlijke contact bijdraagt aan een goede start.

Anders dan in de gemeente Hoogeveen, is bij de Reestrakkertjes uw peuter vanaf 2 jaar en 5 maanden welkom. De Reestrakkertjes is twee dagdelen per week geopend. 

Wat biedt De Reestrakkertjes

Iedere ochtend is er een vast dagritme, deze houvast is voor peuters belangrijk, omdat hierdoor het wennen in de groep in een andere omgeving makkelijker verloopt. Tijdens alle dagdelen wordt er gewerkt met het programma Uk & Puk, de pedagogisch medewerkers worden opgeleid in Peutersprongen en er wordt samengewerkt met vele (keten)partners. Natuurlijk bent u als ouder de belangrijkste contactpersoon. De pedagogisch medewerkers hebben ook contact met basisschool OBS de Iekmulder, de bibliotheek en het consultatiebureau.

GGD Rapport

De Reestrakkertjes
Kind inschrijven