Bestuursleden gezocht door Stichting Spelerwijs Hoogeveen

Stichting Spelerwijs is een kinderopvangorganisatie die zich ten doel stelt om kinderen van 0 t/m 12 jaar de gelegenheid te bieden om te spelen, zich te ontwikkelen en leeftijdsgenootjes te ontmoeten in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving. 

Spelerwijs heeft 23 locaties in Hoogeveen en omgeving. Er werken ruim 70 professionele medewerkers bij Spelerwijs en de organisatie wordt geleid door een ervaren directeur.

 

Wij zijn per direct op zoek naar twee bestuursleden

Met specifieke kennis van en ervaring met strategisch HR-beleid/werkgeverschap en/of 
kennis en ervaring binnen de kinderopvang en/of een ervaren toezichthouder.

Bestuur-directiemodel  

Het bestuur beoefent een integraal en onafhankelijk toezicht op de organisatie, waarbij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van kinderopvang voorop staat. Het bestuur bestaat uit vijf leden. De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de directeur. Het bestuur is sparringpartner van de directeur en geeft gevraagd en ongevraagd advies, is besluitvormend het hoogste orgaan in de stichting en vervult het werkgeverschap t.o.v. de directie. Het is de bedoeling om binnen afzienbare tijd over te gaan naar een ander bestuurlijk model met een directeur-bestuurder en een toezichthoudend bestuur (one-tier model).
Het bestuur komt minimaal 5 keer per jaar bijeen in een bestuursvergadering. Daarnaast spreekt zij met de ondernemingsraad en de ouderraad. 
Het bestuur volgt de Governancecode Kinderopvang en is lid van de VTOI-NVTK.  

Wij vragen

Om deze functie goed te kunnen vervullen, sta je achter de doelstellingen van Spelerwijs. Je beschikt over een scherp, kritisch en innovatief vermogen op strategisch niveau (hbo- of academisch denk- en werkniveau). Als persoon ben je verbindend, integer en authentiek en je voelt je thuis in een open cultuur.  Je kunt in de samenwerking met de directeur een goede balans vinden tussen distantie en betrokkenheid. Je beschikt over een relevante VOG.

Wij bieden  

De kans om in een professionele omgeving en in een collegiaal en informeel team een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke doelstellingen die de stichting nastreeft.  

Meer informatie?  

Heb je vragen of ontvang je liever eerst meer informatie, neem dan contact op met mevr. Cissy Nieuwenweg (bestuursvoorzitter) via telefoonnummer 06 577 835 77.  

Reageren?  

Wilt je je kandidaat stellen? Stuur dan je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie voor 15 januari 2023, per e-mail naar cissy.nieuwenweg@gmail.com