VE-plusgroep: Voor- en Vroegschoolse Educatie met een Plus

 

Wat is een VE-plusgroep?

De plusgroep is speciaal voor peuters (2-4 jaar) die een extra steuntje nodig hebben of baat lijken te hebben bij een kleinere groep. Door veel individuele aandacht en een passende aanpak (ieder kind heeft een eigen ontwikkelingsplan) kunnen ook zij zich optimaal ontwikkelen.  Wij bieden een vertrouwde, stimulerende omgeving met extra aandacht voor wat ieder kind nodig heeft. Het idee is dat door de gerichte, intensieve begeleiding deze kinderen leren wat andere kinderen meer vanzelf lijken te leren/ ontwikkelen. Het einddoel is zorgen voor goede doorstroming naar de voor hen beste plek.

Spelen en leren

Uw peuter gaat naar de VE-plusgroep om – al spelend – veel te leren. De VE- plusgroep is een uitstekende voorbereiding op het onderwijs. En dat is belangrijk! Immers, als het kind voldoende voorbereid naar school gaat, is de kans groter dat het daar goed gaat.

Uk & Puk

Op de VE-plusgroep werken wij, net als op de andere VE-groepen, met het VE-programma Uk & Puk. Dat is een speels educatieprogramma met allerlei activiteiten rondom verschillende thema’s die goed passen bij de belevingswereld van uw kind. De ‘hoofdpersoon’ in het programma is de pop Puk. Hij maakt allerlei dingen mee die herkenbaar zijn voor de kinderen. Zo krijgt hij bijvoorbeeld nieuwe schoenen of is hij verkouden. Puk betrekt de kinderen bij de activiteiten en daagt hen uit om mee te doen. Uk & Puk richt zich op de totale ontwikkeling van het kind. Om goed met het VE-programma te kunnen werken, hebben de pedagogisch medewerkers van Spelerwijs een VE-scholing gevolgd.

Samenwerking ouder(s) en verschillende professionals

Binnen Spelerwijs staat ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel maar op de VE-plusgroep investeren wij hier nog extra in. Naast de standaard contact momenten tijdens het halen en brengen worden alle observaties met u als ouder besproken. Daarnaast komen de professionals van Samen Vroeg Erbij, net als op de andere groepen, observeren en adviseren. Ook is het mogelijk om thuis ondersteuning in te zetten waar nodig.

De pedagogisch medewerker start, na ongeveer 6 weken op deze groep, met het uitvoeren van een eerste observatie en zal deze bespreken met u als ouder. Vervolgens zijn er tussen evaluatie(s) en een eindevaluatie waar u als ouder ook bij betrokken bent. Bij deze besprekingen zijn ook de medewerkers van Samen Vroeg Erbij en/of een medewerker van het Samenwerkingsverband. De medewerker die betrokken is bij het Samenwerkingsverband heeft een adviserende rol als het gaat over de overgang van peuter naar kleuter. Anders gezegd, welke school sluit goed aan bij de behoeften van het kind.