Informatie voor de gastouder

Als gastouder bij ons gastouderbureau biedt u opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar in uw eigen woning, met een maximum aantal van 6 kinderen.

Onze visie

Spelerwijs vindt het welbevinden van het kind het belangrijkste wat er is. Hierdoor zal bij de keuzes die gemaakt worden altijd het belang van het kind voorop staan. De gastouder is zich hiervan bewust en kan het kind op een verantwoorde wijze begeleiden waarbij de interactie met het kind en afstemming met ouders van essentieel belang is. Zo kan de gastouder elk kind bieden wat het op dat moment nodig heeft, passend bij zijn behoefte, leeftijd en ontwikkelingsfase.

Ouders en gastouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. Deze gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid wordt gedragen door beide partijen. Dit vergt een nauwe samenwerking tussen de ouders en gastouder vanuit wederzijds respect en in open overleg.

Wat bieden wij u als gastouder:

 • Een persoonlijk, kleinschalig gastouderbureau
 • Kinderopvang op maat
 • Hulp bij het promoten van de diensten van gastouders
 • Regelmatig contact met gast- en vraagouders
 • Een jaarlijkse risico inventarisatie veiligheid en gezondheid. Indien nodig volgt hieruit een actieplan dat wij met u bespreken
 • Een jaarlijks evaluatiegesprek met gast- en vraagouder
 • Mogelijkheid voor pedagogische begeleiding vanuit Spelerwijs
 • Een kassiersfunctie, wij innen betalingen van de vraagouder en betalen deze uit aan de gastouder
 • De uren worden bijgehouden door de gastouder via het urenregistratiesysteem (Kidsadmin)
 • Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de kinderopvang via social media en nieuwsbrieven
 • Kosteloze deelname aan lezingen en workshops
 • Een jaarlijks overzicht van alle opvanguren en vergoedingen waarmee u de belastingaangifte kunt invullen
 • Verzorging van uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang