Wat vraagt Speler-Thuis van gastouders?

Een gastouder moet minimaal aan onderstaande criteria voldoen:

Algemeen:

 • Minimale leeftijd 21 jaar
 • Lichamelijk en geestelijk in staat om de opvang uit te voeren
 • Plezier hebben in de omgang met kinderen
 • Positief staan tegenover kinderopvang
 • Een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen, dit geldt ook voor de volwassen huisgenoten van de gastouder
 • Bereidheid tot het volgen van verplichte bijscholing, waaronder EHBO-herhalingen en Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld
 • Beheerst de Nederlandse taal
 • In bezit van aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) en een inzittendenverzekering bij autogebruik
 • Zich voor langere tijd (minimaal 1 jaar) kunnen inzetten als gastouder

Opleiding, vaardigheden en eigenschappenMinimaal diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn:

 • Certificaat Kinder-EHBO
 • Open en flexibele opstelling
 • In staat zijn continuïteit en stabiliteit te bieden
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Organisatietalent
 • Afspraken kunnen maken en nakomen
 • Positief kunnen omgaan met feedback en kunnen reflecteren op eigen handelen

Pedagogische kwaliteiten van de gastouder:

 • In staat zijn warmte en geborgenheid te bieden
 • Respect hebben voor de eigenheid van elk kind
 • Ervaring en inzicht hebben in de verzorging en begeleiding van kinderen
 • In staat zijn om de competenties, omschreven in dit pedagogisch beleid, in de praktijk toe te passen

Gezinssituatie van de gastouder:

 • Er moet voldoende tijd en aandacht zijn voor de gastkinderen
 • De gezinsleden staan positief tegenover de opvang van de gastkinderen
 • De gezinssituatie van de gastouder is stabiel

Huisvesting van de gastouder:

 • Er is voldoende en veilige ruimte om gastkinderen op te vangen
 • Er is voldoende en veilige speelruimte rondom huis
 • De woonomgeving is hygiënisch verantwoord
 • De gastouder werkt mee aan de jaarlijkse Risico-Inventarisatie door de bemiddelingsmedewerker van Spelerwijs, als ook het mee werken aan de (steekproefsgewijze) inspectie door de inspecteur van de GGD

Houding van de gastouder t.o.v. de ouders:

 • De gastouder respecteert de privé-situatie van de ouders; d.w.z. respect voor andere gewoonten, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën
 • De gastouder houdt zich aan het protocol “sociale media’ van Spelerwijs
 • De gastouder staat open voor overleg en afstemming met de ouders om zo tot een goede samenwerking te komen
 • De gastouder heeft een niet-rivaliserende opstelling t.o.v. de ouders

Houding van de gastouder t.o.v. Gastouderbureau Speler-thuis van Spelerwijs:

 • De gastouder is bereid tot samenwerking en accepteert begeleiding en ondersteuning vanuit het gastouderbureau
 • De gastouder staat achter de werkwijze en het (pedagogisch) beleid van Spelerwijs

Inschrijven

U kunt uw kind kosteloos inschrijven voor een van onze groepen. Wilt u weten wat het kost om uw kind bij de gastouder te brengen? Gebruik dan onze handige rekentool. De maximale vergoeding voor kinderopvangtoeslag in 2023 is €6,85 per uur. Dit betreft het gastoudertarief en de bureaukosten samen.

Kind inschrijven  Kosten berekenen