Dagritme

Voor kinderen is voorspelbaarheid erg belangrijk: het geeft een gevoel van veiligheid en bekendheid en maakt dat het kind zich geborgen voelt. Binnen de groepen komt deze voorspelbaarheid onder andere voort uit de houding van de pedagogisch medewerker. Bovendien werken we op de groepen volgens een gestructureerd dagritme, dat elke keer terugkomt. We visualiseren dat door het gebruik van dagritmekaarten.

Als we de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) als voorbeeld nemen, dan ziet een dagdeel er in de basis ongeveer als volgt uit:

  • Vrij spelen
  • In de kring, welkom
  • Spelen + activiteit
  • Opruimen
  • Fruit eten
  • Buitenspelen
  • Dagdeel afsluiten met een afscheidsliedje

Inschrijven

U kunt uw kind kosteloos en vrijblijvend inschrijven voor een van onze groepen. 

Kind inschrijven  Kosten berekenen