Wat gebeurt er in de praktijk?
Al spelend leert uw kind veel

Wat gebeurt er in de praktijk

Uw kind gaat naar de opvang. Maar wat doet hij of zij daar precies? Vooral spelen! Want spelen is leuk en al spelend leert uw kind veel.

Elke dag heeft een vast dagritme. Voor alle leeftijden is het belangrijk dat een kind weet wat er gaat gebeuren. Dat geeft een veilig gevoel.

Het jonge kind

Voor het jonge kind is de kring een belangrijk vast onderdeel van de dag.  De kring biedt structuur en maakt een kind bewust van de omgeving. Samen zingen en door middels van dagritmekaarten vertelt de pedagogisch medewerker wat er die dag gaat gebeuren. Elke zes weken bieden we een nieuw thema aan, de pop Puk hoort daarbij. Puk is een onderdeel uit het educatieve programma Uk & Puk waar wij mee werken.

Vrije speeltijd

Elke dag is er veel tijd om vrij te spelen. Binnen èn buiten. Vanaf de peuterleeftijd mogen de kinderen, onder begeleiding van de pedagogisch medewerker, zelf speelmaterialen uit de kasten kiezen. Soms doet de hele groep samen een activiteit. Maar meestal begeleiden de pedagogisch medewerkers activiteiten in kleine groepen. Zo kunnen ze beter aansluiten op wat uw kind nodig heeft. Dat kan een spel zijn, maar ook een ontdek- of creatieve activiteit.

Activiteiten

Bij alle activiteiten is de pedagogisch medewerker gericht om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Zo kunnen we uw kind goed voorbereiden op de basisschool.

Op het kinderdagverblijf zijn er vele vaste momenten. Rond tien uur gezamenlijk fruit eten, tussen de middag een broodje aan tafel en natuurlijk voor de aller jongste zijn er vaste slaaptijden.

Op de peuteropvang is er elke ochtend of middag een vast moment om samen wat te drinken. Op de ochtenden eten we fruit en op een aantal locaties wordt er ook een lunch genuttigd.

Inschrijven

U kunt uw kind kosteloos inschrijven voor een van onze groepen. 

Kind inschrijven  Kosten berekenen