Voor ouders

Voor het eerst naar de opvang gaan is een hele stap voor ieder kind, maar ook voor de ouders/verzorgers. Voor een jong kind is het vaak een eerste stap in de "grote" buitenwereld en tegelijkertijd betekent het voor de ouders/verzorgers dat zij hun kind toevertrouwen aan derden, namelijk de pedagogisch medewerkers.

Samen met de ouder zoekt de pedagogisch medewerker naar wat het beste is voor het kind, ze zijn partners in de opvoeding. Een goed moment voor u als ouder om wat meer over uw kind te vertellen is tijdens het kennismakingsgesprek. U ontvangt dan ook een informatie folder van Spelerwijs. 

Op de peuteropvang is het een aantal keren per jaar mogelijk om als ouder deel te nemen aan activiteiten. Dat varieert van de verjaardag vieren van uw kind, tot bibliotheek bezoek of zitting nemen in de Oudercommissie. Hier zijn goede communicatie en heldere afspraken voor nodig. Wanneer ouders betrokken worden bij dat wat er op de groep gebeurt, komt dat het kind ten goede. Spelerwijs zal er alles aan doen om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, mocht er toch iets zijn waar u als ouder niet met de pedagogisch medewerker uit komt dan hopen we dat u de manager van deze locatie benadert om te praten. Daarnaast is het ook mogelijk om gebruik maken van de klachtenregeling.

Inschrijven

U kunt uw kind kosteloos inschrijven voor een van onze groepen. 

Kind inschrijven  Kosten berekenen