Keuze pakketten kinderopvang

Voor alle pakketten geldt dat er een ochtend en/of een middag kan worden afgenomen.

De mogelijkheden voor de dagopvang 0-4 jaar zijn:

 • Locatie Zuiderbreedte, Hoogeveen:
  • Ochtendopvang: van 7.00 tot 12.45 uur
  • Middagopvang: van 12.45 tot 18.30 uur
  • Dagopvang: van 7:00 tot 18.30 uur
 • Locatie De Drie Turven, Nieuwlande:
  • Ochtendopvang: van 7.00 tot 12.30 uur
  • Middagopvang: van 12.30 tot 18.00 uur
  • Dagopvang: van 7:00 tot 18:00 uur
 • Locatie 't Wolfje, Hoogeveen:
  Ochtendopvang: van 7.00 tot 12.45 uur
  Middagopvang: van 12.45 tot 18.30 uur
  Dagopvang: van 7:00 tot 18.30 uur

51 weken pakket €10,25:
Deze vorm van kinderopvang biedt bijna het gehele jaar (uitzondering de week tussen Kerst en Oud & Nieuw en de nationale feestdagen) op vaste dagen opvang aan. U betaalt elke maand hetzelfde bedrag.

47 weken pakket €10,70:
Deze vorm van kinderopvang is mogelijk op vaste dagen voor 47 weken per jaar met uitzondering van drie weken vakantie tijdens de bouwvak, één vakantieweek naar eigen wens en de nationale feestdagen. De 47 weken worden in 12 gelijke maandelijkse termijnen in rekening gebracht. U betaalt elke maand hetzelfde bedrag.

De vaste vakantieweken zijn tussen Kerst en Oud & Nieuw één week en in de zomerperiode (basisschoolvakantie regio Noord) drie weken tijdens de bouwvak. Er blijft nog één hele week over om vrij in te vullen. Dit wordt bij aanvang van de overeenkomst met u besproken en vastgelegd. De medewerker planning & plaatsing neemt daarna jaarlijks, aan het begin van het kalenderjaar, contact met u op om de vakantie te bespreken en vast te leggen.

40 schoolweken pakket €11,15:
Wanneer u alleen opvang nodig heeft in de schoolweken en op vaste dagen, kiest u voor het schoolwekenpakket (40 weken per jaar). De vakanties sluiten aan bij de vrije dagen in het basisonderwijs in Hoogeveen, zie vakantierooster.

De 40 weken worden in 12 gelijke maandelijkse termijnen in rekening gebracht. U betaalt elke maand hetzelfde bedrag.

Wat biedt de kinderopvang van Spelerwijs 

Spelenderwijs leren
Samen leuke dingen doen en plezier maken in een veilige en vertrouwde omgeving. Zo ontdekt en leert uw kind spelenderwijs iedere dag wat nieuws. Spelerwijs hecht er belang aan dat kinderen opgroeien tot evenwichtige, sociale en zelfstandige mensen, met een goed gevoel van eigenwaarde.

Kinderen kunnen zich bij ons ontwikkelen op het gebied van taal, motoriek, sociale vaardigheden, emoties en het leren spelen. Dat laatste zowel alleen als samen met andere kinderen. We werken aan ontwikkeling van zelfredzaamheid en leren uw kind zelf verantwoordelijkheid dragen. We doen dat door veiligheid en vertrouwen te bieden in een omgeving waar de ruimte en de middelen (speeltoestellen en speelmateriaal) aanwezig zijn om goed te ontwikkelen. We stimuleren, sturen en begeleiden kinderen in datgene waar op dat moment de interesse naar uitgaat, zowel individueel als in groepsverband. We zorgen voor een balans tussen enerzijds activiteiten die uw kind zelf kiest en anderzijds activiteiten die de leidster aanbiedt. We proberen om de interesses van kinderen te verbreden door nieuwe uitdagingen aan te bieden via spelvormen en spelmaterialen die aansluiten bij de totale ontwikkeling van het kind. We zorgen voor geborgenheid, veiligheid en hygiëne en proberen de kinderen gevoel voor waarden en normen mee te geven.

Inschrijven

U kunt uw kind kosteloos en vrijblijvend inschrijven voor een van onze groepen of uw netto kosten berekenen.

Kind inschrijven  Kosten berekenen