Regulier en VE peuteropvang

Reguliere groepen
Op de peutergroep (ook wel peuterspeelzaal genoemd) kan uw kind leren spelen, maar het is ook de plek om spelend te leren. Spelen is van groot belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Op de peutergroep is er alle ruimte en tijd om te spelen, deze ruimte is speciaal ingericht voor peuters. De twee dagdelen dat de peuter komt, heeft hij/zij te maken met een vaste groep kinderen en minimaal twee vaste pedagogisch medewerkers. We werken met het programma Uk & Puk, een prachtig spel- en taal programma wat niet alleen leuk is, maar ook leerzaam. De peuter leert zo spelenderwijs de taal goed te beheersen. Zo kan hij/zij later een goede start maken op de basisschool.

VE groepen
VE wordt aangeboden op meerdere locaties in de gemeente Hoogeveen en Staphorst. Een VE-peutergroep lijkt veel op een gewone peutergroep, maar kinderen met een VE indicatie komen vier dagdelen naar de peuteropvang. Net als op de reguliere groepen, wordt ook op een VE groep gewerkt met het programma Uk & Puk. Minimaal twee vaste pedagogisch medewerkers begeleiden de groep.

Voor wie is het bedoeld en hoe komt mijn kind in aanmerking?

VE is bedoeld voor kinderen van 2,4 tot 4 jaar, die extra ondersteuning kunnen gebruiken bij hun taalontwikkeling. Het gaat hier niet alleen om kinderen die thuis een andere taal spreken. Ook Nederlandse kinderen waarbij een risico is dat de taalontwikkeling wordt vertraagd, kunnen in aanmerking komen voor VE. Ook de opleiding van u als ouder kan bepalend zijn of uw peuter in aanmerking komt voor een VE plaats. De jeugdverpleegkundige of arts van het consultatiebureau kan een verwijzing sturen naar Spelerwijs.

Inschrijven

U kunt uw kind kosteloos en vrijblijvend inschrijven voor een van onze groepen. 

Kind inschrijven  Kosten berekenen