Samen spelen, samen leren, ontdekken en uitproberen
Want spelen is leuk en al spelend leert uw kind veel

Spelenderwijs richting onderwijs

De peuteropvang vormt een goede voorbereiding op de basisschool. Veel kinderen die de peuteropvang hebben bezocht, maken een goede start op de basisschool. Om de overgang naar groep 1 zo soepel mogelijk te maken hebben voor- en vroegschool elkaar nodig. Een doorgaande lijn, zowel inhoudelijk als organisatorisch, moet je met elkaar realiseren. Denk daarbij aan:

  • Een soepele overdracht van peuter naar kleuter: Wanneer een leerkracht in groep 1 van tevoren weet wat de behoeften en mogelijkheden van een kind zijn, kan ze daar met het aanbod en de begeleiding in haar klas beter op inspelen.
  • Afstemmen educatief handelen: Belangrijk hierbij is dat de voor- en vroegschool beide werken met hetzelfde VE programma of dat hun aanbod aantoonbaar (en parallel) op elkaar is afgestemd. SLO heeft beheersingsdoelen ontwikkeld waarmee de voor- en vroegscholen onder andere hun doorgaande lijn kunnen versterken en op die manier een bijdrage leveren aan het verlagen van de onderwijsdrempels.
  • Een goed werkend ouderprogramma, welke start in de peuteropvang en vervolg krijgt in de onderbouw: Door stimulering thuis én op de peuteropvang/school wordt de ontwikkeling van kinderen meer bevorderd dan door een ve-programma of een ouderprogramma afzonderlijk. Indien ouders vaardigheden leren en er een goede ouder-kindinteractie ontstaat, hebben kinderen daar hun hele schoolloopbaan baat bij.
  • Een goede voorlichting aan ouders over de samenwerking peuteropvang en onderwijs
  • Een nog betere afstemming in de doorgaande lijn zorg: Voor- en vroegschool zetten zich samen in om te zorgen voor een goede start in groep 1, ook wanneer er twijfels zijn of een kind zonder extra zorg en begeleiding aan het reguliere basisonderwijs deel kan nemen. Hier zijn heldere afspraken en goede samenwerking voor nodig, bijvoorbeeld door de IB-er van school er tijdig bij te betrekken.

Inschrijven

U kunt uw kind kosteloos inschrijven voor een van onze groepen. 

Kind inschrijven  Kosten berekenen