De Buitelbam

De Buitelbam heeft één lokaal welke is gehuisvest in OBS 't Rastholt in de wijk Trasselt en staat tegenover CBS de Regenboog. Deze locatie heeft een buitenspeelplaats met een groene uitstraling. Hoewel het niet een grote speelplaats is, ligt er wel een visie aan ten grondslag. Op deze speelplaats willen we het spel op een spontane, ongedwongen wijze vanuit een natuurlijker omgeving vormgeven. We noemen dit ‘natuurlijk spelen’.
 
Wanneer uw kind geplaatst wordt, heeft u een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerker, dit kan thuis of op de locatie zijn. Op deze manier leert ze u en uw kind al vast een beetje kennen en andersom is het fijn dat u al een gezicht hebt bij de pedagogisch medewerker waar uw kind naar toe gaat. We hopen dat dit bijdraagt aan een goede start.
 
Standaard mag uw kind twee keer per week komen spelen, het is ook mogelijk om vier keer per week te komen. Hoe een dagdeel eruit ziet en wat Spelerwijs u te bieden heeft, kunt u hieronder lezen.

Wat biedt de Buitelbam

Iedere ochtend is er een vast dagritme, deze houvast is voor peuters belangrijk, omdat hierdoor het wennen in de groep in een andere omgeving makkelijker verloopt. Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om tot ontwikkeling te komen en zij komen in aanmerking voor een VE plek, hiervoor is een VE indicatie nodig. Tijdens alle dagdelen wordt er gewerkt met het programma Uk & Puk en de pedagogisch medewerkers zijn opgeleid in Peutersprongen. Er wordt samengewerkt met vele (keten)partners. Natuurlijk bent u als ouder de belangrijkste contactpersoon om mee samen te werken. De pedagogische medewerkers hebben ook nauw contact met basisscholen de Montessorischool, de Regenboog, het Rastholt en met de bibliotheek, het consultatiebureau en SWWH.

GGD Rapport

De Buitelbam

Foto galerij

Kind inschrijven