Spelenderwijs leren
Doelgericht werken aan de ontwikkeling

Opbrengstgericht werken

Tijdens het werken met jonge kinderen zijn pedagogisch medewerkers bewust bezig met de ontwikkeling van de peuters in hun groep. Elk kind heeft immers recht op een optimale ontwikkeling en de pedagogisch medewerker heeft daarin een belangrijke begeleidende en stimulerende taak. Om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten is het belangrijk om doelgericht en bewust aan te sluiten bij wat een kind nodig heeft. Dit is de kern van opbrengstgericht werken. Het is vooral het opsporen en benutten van talenten van kinderen.

Hoe ziet dit in de praktijk eruit?

Het begint met goed kijken naar de ontwikkeling van kinderen. Daarna op basis van wat de pedagogisch medewerker weet over het kind stelt ze doelen voor kinderen vast: waar wil ik naar toe werken met dit kind, deze groep. Wat hebben ze nodig? De volgende stap is het bedenken van hoe ze aan dat doel gaat werken, welk aanbod en aanpak passen daarbij? Hier maakt ze natuurlijk gebruik van de activiteiten uit het Uk & Puk programma, maar de manier waarop ze het aanbiedt stemt ze af op de behoeften en mogelijkheden van de kinderen.

Tot slot kijkt ze hoe het ging: is wat ik doe het goede, levert het op wat ik wil? Deze vier stappen worden steeds herhaald, want informatie die pedagogisch medewerkers uit de evaluatie verzamelen kunnen ze weer gebruiken voor het opnieuw stellen van doelen, steeds op zoek naar wat is de volgende stap voor uw kind.

Inschrijven

U kunt uw kind kosteloos inschrijven voor een van onze groepen. 

Kind inschrijven  Kosten berekenen