De Drie Turven

De Drie Turven is gehuisvest in het prachtige MFC de Opsteker in Nieuwlande. Deze locatie heeft een zeer ruim lokaal en een grote buitenruimte om te spelen. Op deze locatie worden de peuters (2-4 jaar), in combinatie met de kinderopvang (0-4 jaar) opgevangen.  Voor kinderen vanaf 3 jaar is er ook de mogelijkheid om 's middags te komen spelen. Peuters van deze leeftijd zijn vaker bezig met rollenspel, vinden het steeds leuker om samen een gezelschapsspelletje te doen en hebben het nodig om meer uitgedaagd te worden. Bij de Drie Turven is hier in de middag nog meer tijd en aandacht voor. Dit kan een mooie voorbereiding zijn op de basisschool. Naast een passend activiteitenaanbod voor de driejarigen, kan er samen gespeeld worden met de kinderen van de buitenschoolse opvang. Immers, kinderen leren spelenderwijs van,- met en door elkaar.

In het MFC zijn twee basisscholen, CBS de Hoeksteen en OBS de Driesprong, gehuisvest waar we mee samenwerken. Ook is onze bso in hetzelfde pand gevestigd.

Wanneer uw kind geplaatst wordt, heeft u een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerker, dit kan thuis of op de locatie plaatsvinden. We kiezen er bewust voor om vooraf kennis te maken en hopen dat het bijdraagt aan een goede start. Standaard mag uw kind twee keer per week komen spelen, het is ook een mogelijkheid om vier keer per week te komen, dit is het geval wanneer er sprake is van een VE- verwijzing vanuit het consultatiebureau. Heeft u interesse in een derde dagdeel, neem dan contact op met het centraal kantoor of geef dit aan in het aanmeldformulier bij 'bijzonderheden'.

Hoe een dagdeel eruit ziet en wat Spelerwijs u te bieden heeft, kunt u hieronder lezen.

Wat biedt de Drie Turven

Iedere ochtend is er een vast dagritme, deze houvast is voor peuters belangrijk, omdat hierdoor het wennen in de groep in een andere omgeving makkelijker verloopt. Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om tot ontwikkeling te komen en zij komen in aanmerking voor een VE plek, hiervoor is een VE indicatie nodig. Tijdens alle dagdelen wordt er gewerkt met het programma Uk & Puk, de pedagogische medewerkers zijn opgeleid in Peutersprongen en wordt er samengewerkt met vele (keten)partners. Natuurlijk bent u als ouder de belangrijkste contactpersoon om mee samen te werken. Er wordt ook samengewerkt met basisscholen de Hoeksteen en de Driesprong en met de bibliotheek, het consultatiebureau en SWWH.

GGD Rapport

De Drie Turven
Kind inschrijven