De Rakkertjes

Peuteropvang De Rakkertjes is gevestigd in dorpscentrum ‘t Vonder in Elim. De Rakkertjes heeft één lokaal en een gezellige buitenspeelplaats, waar de grote kastanjeboom in het midden van het plein, het hele jaar voor speelplezier zorgt.

De Rakkertjes is meerdere dagdelen geopend. Standaard mag uw kind twee keer per week komen, het is ook mogelijk om vier keer per week te komen. Hoe een dagdeel eruit ziet en wat Spelerwijs u te bieden heeft, kunt u hieronder lezen.

Wat biedt de Rakkertjes

Iedere ochtend is er een vast dagritme, deze houvast is voor peuters belangrijk, omdat hierdoor het wennen in de groep in een andere omgeving makkelijker verloopt. Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om tot ontwikkeling te komen en zij komen in aanmerking voor een VE plek, hiervoor is een VE indicatie nodig. Tijdens alle dagdelen wordt er gewerkt met het programma Uk & Puk, de pedagogische medewerkers  zijn opgeleid in Peutersprongen en er wordt samengewerkt met vele (keten)partners. Natuurlijk bent u als ouder de belangrijkste contactpersoon. De pedagogische medewerkers hebben ook contact met de basisscholen de Palm en Vogelvlucht en met de bibliotheek, het consultatiebureau en SWWH.

GGD Rapport

De Rakkertjes
Kind inschrijven