header

Kwaliteit en veiligheid kinderopvang

Kwaliteit en veiligheid kinderopvang
Ieder jaar worden alle locaties van Spelerwijs onaangekondigd bezocht door de GGD.De GGD controleert tijdens dit bezoek op 5 onderdelen. Met deze 5 onderdelen wordt de kwaliteit en de veiligheid gewaarborgd. Iedere locatie heeft zijn eigen GGD rapport die ter inzage ligt op de locatie en te lezen is op deze website.

Spelerwijs onderkent het belang van de mening van haar klanten. Daarom is besloten om geregeld een klanttevredenheidsonderzoek te houden onder alle ouders die met Spelerwijs een contract zijn aangegaan. Met de resultaten van het onderzoek wordt meer inzicht verkregen in hoe de dienstverlening van Spelerwijs alsmede de opvang door de ouder, wordt ervaren. We zijn heel blij, dat tijdens het laatste onderzoek (toen nog SPSH) de ouders ons een 8 hebben gegeven. In 2018 zal een volgende klanttevredenheidsonderzoek worden gehouden.

Spelerwijs stelt ieder jaar een jaarverslag op waarin zij een beeld schetst wat er zoal gedaan is, waar we voor staan en waar we naar toe gaan. In het jaarverslag wordt er duidelijkheid gegeven over de behaalde resultaten en de daaruit voortvloeiende doelstellingen voor het aankomende jaar. Dit jaarverslag is voor alle klanten en andere geïnteresseerden te lezen.

In het pedagogisch beleidsplan geven we aan wat we als stichting belangrijk vinden als het gaat over pedagogisch handelen. Het pedagogisch beleidsplan is er voor leidsters, ouders, de gemeente, externe contacten en andere belangstellenden. Hiermee proberen we inzichtelijk te maken hoe er gewerkt wordt op onze locaties. Het vertrouwen van de ouders is een belangrijk speerpunt voor Spelerwijs. Ouders willen dat hun kind op een professionele manier wordt opgevangen en begeleid. Dit is mogelijk omdat er zowel op de peuterspeelgroepen als op de BSO op een pedagogisch verantwoorde wijze gewerkt wordt. Voor nieuwe leidsters en stagiaires zal het pedagogisch beleidsplan een leidraad zijn. En voor iedereen die binnen Spelerwijs werkzaam is, biedt het duidelijkheid over de gezamenlijk ingeslagen richting. Het plan is een dynamisch geheel welke onderhevig kan zijn aan veranderingen. De doelstelling is dat het plan geregeld wordt bijgesteld om veranderde inzichten en wijzigingen door te voeren.

Inschrijven