`t Ankertje

Peuteropvang `t Ankertje in Hollandscheveld twee lokalen gelegen in dorpscentrum "Het Anker". Wanneer uw kind geplaatst wordt heeft u een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerker, dit kan thuis of op ’t Ankertje plaatsvinden. Vooraf kennis maken met elkaar heeft als voordeel dat het persoonlijke contact bijdraagt aan een goede start.

’t Ankertje is vier ochtenden per week geopend. Standaard mag uw kind twee keer per week komen spelen, het is ook mogelijk om vier keer per week te komen. Verder heeft u bij 't Ankertje de mogelijkheid om verlengde opvang af te nemen, namelijk tot 13:45 uur.

Hoe een dagdeel eruit ziet en wat Spelerwijs u te bieden heeft, kunt u hieronder lezen.

Wat biedt `t Ankertje

Iedere ochtend is er een vast dagritme, deze houvast is voor peuters belangrijk omdat hierdoor het wennen in de groep in een andere omgeving makkelijker verloopt. Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om tot ontwikkeling te komen en zij komen in aanmerking voor een VE plek, hiervoor is een VE indicatie nodig. Tijdens alle dagdelen wordt er gewerkt met het programma Uk & Puk, de pedagogisch medewerkers zijn opgeleid in Peutersprongen en wordt er samengewerkt met vele (keten)partners. Natuurlijk bent u als ouder de belangrijkste contactpersoon. De pedagogisch medewerkers hebben ook contact met de basisscholen het Hoeltien, het Mozaiek, Ebenhaezer school, de bibliotheek, het consultatiebureau en SWWH.

GGD Rapport

`t Ankertje

Foto galerij

Kind inschrijven