`t Köppeltie

Locatie 't Köppeltie is gevestigd in Brede School de ZuiderBreedte. Deze locatie heeft ruime lokalen, een grote buitenspeelplaats en een ruime keuze in verschillende dagdeelcombinaties en openingstijden. 

Wanneer uw kind geplaatst wordt, heeft u een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerker, dit kan thuis of bij de locatie plaatsvinden. We kiezen er bewust voor om vooraf kennis te maken en hopen dat het bijdraagt aan een goede start.

Standaard mag uw kind twee keer per week komen spelen, het is ook een mogelijkheid om vier keer per week te komen, dan praten we over een VE plaatsing. 

Hoe een dagdeel eruit ziet en wat Spelerwijs u te bieden heeft, kunt u hieronder lezen.

Wat biedt Spelerwijs 't Köppeltie

Iedere ochtend is er een vast dagritme, deze houvast is voor peuters belangrijk, omdat hierdoor het wennen in de groep in een andere omgeving makkelijker verloopt. Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om tot ontwikkeling te komen en zij komen in aanmerking voor een VE plek, hiervoor is een VE indicatie nodig. Tijdens alle dagdelen wordt er gewerkt met het programma Uk & Puk, de pedagogische medewerkers zijn opgeleid in Peutersprongen en er wordt samengewerkt met vele (keten)partners. Natuurlijk bent u als ouder de belangrijkste contactpersoon. De pedagogische medewerkers hebben ook contact met basisscholen OBS het Spectrum, CBS de Sprong, Montessorischool, het Koraal, de Fontein, de bibliotheek, het consultatiebureau en de SWWH.

GGD Rapport

`t Köppeltie

Foto galerij

Kind inschrijven