`t Speulhuus

’t Speulhuus is gevestigd in Staphorst in het gebouw waar OBS de Berkenhorst en de Christelijke Nationale School (CNS) ook zijn gehuisvest. Wanneer uw kind geplaatst wordt, heeft u een kennismakingsgesprek met één van de pedagogisch medewerkers. Dit kan thuis of op ’t Speulhuus plaatsvinden. Vooraf kennismaken met elkaar heeft als voordeel dat het persoonlijke contact bijdraagt aan een goede start.

Als uw kind de peuteropvang bezoekt is dit meestal twee, maar soms ook vier dagdelen per week. Anders dan in de gemeente Hoogeveen, is uw peuter vanaf 2 jaar en 5 maanden welkom bij ’t Speulhuus.

Hoe een dagdeel eruit ziet en wat Spelerwijs u te bieden heeft, kunt u hieronder lezen.

Wat biedt `t Speulhuus

Iedere ochtend is er een vast dagritme, deze houvast is voor peuters belangrijk, omdat hierdoor het wennen in de groep in een andere omgeving makkelijker verloopt. Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om tot ontwikkeling te komen en zij komen binnenkort in aanmerking voor een VE plek, hiervoor is een VE indicatie nodig. Tijdens alle dagdelen wordt er gewerkt met het programma Uk & Puk, de pedagogisch medewerkers worden opgeleid in Peutersprongen en er wordt samengewerkt met vele (keten)partners. Natuurlijk bent u als ouder de belangrijkste contactpersoon. De pedagogisch medewerkers hebben ook contact met basisscholen OBS de Berkenhorst en Christelijk Nationale School, de bibliotheek en het consultatiebureau.

GGD Rapport

`t Speulhuus
Kind inschrijven