`t Sterretje

Locatie 't Sterretje bevindt zich in de wijk Krakeel en is gehuisvest in de Brede School Krakeel. Locatie ’t Sterretje heeft een mooi licht lokaal en een ruime buitenspeelplaats, die we delen met de kinderen van de dagopvang. Dit plein is onlangs gerenoveerd tot een mooie, groene buitenspeelplaats. Tevens kunnen ze gebruik maken van de grote natuurspeelplaats van de naastgelegen locatie, de Sterrenhoeve.

Wanneer uw kind geplaatst wordt, komt de pedagogisch medewerker bij u op huisbezoek of u komt voor een kennismakingsbezoek naar de locatie, zodat zij u en uw kind al vast een beetje leert kennen en dat u de pedagogisch medewerker persoonlijk heeft ontmoet. We hopen dat dit bijdraagt aan een goede start.

’t Sterretje is vier ochtenden geopend. Standaard mag uw kind twee keer per week komen, maar ook vier dagdelen is mogelijk met een VE indicatie. Hoe een dagdeel eruit ziet en wat Spelerwijs u te bieden heeft, kunt u hieronder lezen.

Wat biedt `t Sterretje

Iedere ochtend is er een vast dagritme, deze houvast is voor peuters belangrijk, omdat hierdoor het wennen in de groep in een andere omgeving makkelijker verloopt. Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om tot ontwikkeling te komen en zij komen in aanmerking voor een VE plek, hiervoor is een VE indicatie nodig. Tijdens alle dagdelen wordt er gewerkt met het programma Uk & Puk, de pedagogische medewerkers zijn opgeleid in Peutersprongen en er wordt samengewerkt met vele (keten)partners. Natuurlijk bent u als ouder de belangrijkste contactpersoon. De pedagogische medewerkers hebben ook contact met basisscholen OBS Apollo en CBS de Morgenster, het consultatiebureau, de bibliotheek en SWWH.

GGD Rapport

`t Sterretje

Foto galerij

Kind inschrijven