`t Wolfje

Locatie 't Wolfje is sinds schooljaar 2020/2021 in de nieuwe brede school in de wijk Wolfsbos te vinden. ’t Wolfje heeft één lokaal met verschillende speelhoeken die aantrekkelijk ingericht zijn en aansluiten bij de ontwikkeling van de peuter. Wanneer uw kind geplaatst wordt, heeft u een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerker, zodat zij u en uw kind al vast een beetje leert kennen en andersom dat u de pedagogisch medewerker al heeft ontmoet. We hopen dat dit bijdraagt aan een goede start.

’t Wolfje is vier ochtenden geopend. Standaard mag uw kind twee keer per week komen spelen, het is ook een mogelijkheid om vier keer per week te komen. Hoe een dagdeel eruit ziet en wat Spelerwijs u te bieden heeft, kunt u hieronder lezen.

Wat biedt `t Wolfje

Iedere ochtend is er een vast dagritme, deze houvast is voor peuters belangrijk, omdat hierdoor het wennen in de groep in een andere omgeving makkelijker verloopt. Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om tot ontwikkeling te komen en zij komen in aanmerking voor een VE plek, hiervoor is een VE indicatie nodig. Tijdens alle dagdelen wordt er gewerkt met het programma Uk & Puk, de pedagogische medewerkers zijn opgeleid in Peutersprongen en er wordt samengewerkt met vele (keten)partners. Natuurlijk bent u als ouder de belangrijkste contactpersoon om mee samen te werken. De pedagogische medewerkers hebben ook contact met basisscholen OBS de Goudvink en CJS de Krullevaar en de bibliotheek, het consultatiebureau en SWWH.

GGD Rapport

`t Wolfje

Foto galerij

Kind inschrijven