Ukkie

Ukkie ligt in de wijk Erflanden en is gehuisvest in de dependance van twee basisscholen, namelijk CBS 't Kofschip en OBS de Schuthoek. We zijn hier vier ochtenden geopend. We spelen samen met de kleuters op het grote speelplein. Wanneer uw kind geplaatst wordt, heeft u een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerker, dit kan thuis of op de locatie plaatsvinden. We kiezen er bewust voor om vooraf kennis te maken en hopen dat het bijdraagt aan een goede start.

Standaard mag uw kind twee keer per week komen, maar ook vier dagdelen is mogelijk met een VE indicatie. 

Hoe een dagdeel eruit ziet en wat Spelerwijs u te bieden heeft, kunt u hieronder lezen.

Wat biedt Ukkie

Iedere dagdeel heeft  een vast dagritme, deze houvast is voor peuters belangrijk, omdat hierdoor het wennen in de groep in een andere omgeving makkelijker verloopt. Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om tot ontwikkeling te komen en zij komen in aanmerking voor een VE plek, hiervoor is een VE indicatie nodig. Tijdens alle dagdelen wordt er gewerkt met het programma Uk & Puk, de pedagogisch medewerkers zijn opgeleid in Peutersprongen en wordt er samengewerkt met vele (keten)partners. Natuurlijk bent u als ouder de belangrijkste contactpersoon. De pedagogisch medewerkers hebben ook contact met de basisscholen de Montessorischool, de Schuthoek, 't Kofschip, de bibliotheek, het consultatiebureau en SWWH.

Kom gerust eens kijken of maak een afspraak voor een rondleiding en vrijblijvend gesprek.

GGD Rapport

Ukkie

Foto galerij

Kind inschrijven