Ouderportaal

Om communicatie tussen Spelerwijs en u als ouder(s)/verzorger(s) te optimaliseren, werken we met een ouderportaal. Hieraan is een app gekoppeld die u kunt downloaden op uw smartphone of ander device. Het gebruik van dit ouderportaal is gratis voor alle ouders die gebruik maken van opvang binnen Spelerwijs en is ontwikkeld om informatie te delen over de opvang van uw kinderen.

U kunt via het ouderportaal veel zelf regelen/inzien, namelijk onder andere:

  • Het opvangrooster van uw kind zien
  • Uw kind afmelden (dit kan tot aanvangstijd via het ouderportaal)
  • In geval van kinderopvang of buitenschoolse opvang, kunt u extra opvang aanvragen of een ruiling aanvragen (u krijgt hier uiterlijk 2 weken van te voren een antwoord op via de chat in de opvangaanvraag en studiedagen op de BSO worden altijd extra gefactureerd)
  • Wanneer u uw kind 48 uur van tevoren afmeldt, komen deze uren in uw ruilpotje terecht en kunt u deze binnen twee maanden inzetten, mits er plek is (let op; dit geldt niet voor de peuteropvang)
  • De activiteiten van uw kind zien (logboek), dit wordt veelal gebruikt tot wanneer het kind 1 jaar is
  • Berichten sturen naar de medewerkers van de kinderopvang
  • Foto’s van uw kind zien
  • Een wijziging in uw gegevens doorgeven (let op: ouder(s) en kind moeten apart gewijzigd worden)
  • Om inloggegevens te ontvangen, start u met ‘nieuw wachtwoord’ aanvragen

Download de handleiding van ons ouderportaal in het Nederlands of in het Engels.

Kidsadmin ouderportaal